2016-07-02

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına giriş və tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün rüsum dərəcələri endirildi

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 14 iyun 2016-cı ildə təsdiq edilmiş 291-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.1.8-ci, 16.1.9 və 17.8-ci maddələri ləğv edilmiş, 16.1.6-cı maddəsinə isə dəyişiklik edilmişdir.

Qeyd olunan dəyişikliklərə əsasən, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına giriş və tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün aşağıdakı rüsum dərəcələri tətbiq olunur:

Tranzit vizaların və birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün 20 ABŞ dolları.

 “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.8-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə rüsumlar haqqında bu Qanunla və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilməlidir. 

Arxiv üzrə axtarış