ƏLAQƏ

Ünvan: Təbriz şəhəri, Vəliəsr, Arif küçəsi № 9

Telefon: 0098 41333348-02/03/04

Faks: 0098 4133315380

E-poçt: tabriz@mission.mfa.gov.az

Arxiv üzrə axtarış