2021-11-08

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به مناسبت 8 نوامبر – روز پیروزی در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان در تاریخ 8 نوامبر سال 2021، روز پیروزی را که به بزم باشکوه غرور ملی و قدرت ملتمان بدل گشته و از منظرنفوذ و پیشرفت آتی دولتمان دارای اهمیت استثنایی می باشد گرامی می دارد.

در پاسخ به تعرض و تجاوز نظامی بعدی ارمنستان، در نتیجه جنگ وطن که در تاریخ 27 سپتامبر سال 2020 آغاز گشته و 44 روز تداوم داشته آذربایجان سرزمین های خود را از اشغال آزاد نمود، مطابق با قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد، همچنین بر حسب محتوای تصمیمات و قطعنامه های متعدد سایر سازمان های بین المللی، در چارچوب مرزهای بین المللی آذربایجان تمامیت ارضی اش احیا شد، حقوق زیستن برای قریب به یک میلیون مهاجر اجباری در کاشانه مادری خود تامین گردید.  

در نتیجه عملیات های نظامی 44 روز به طول انجامیده تحت رهبری فرمانده مظفر کل قوا، رئیس جمهور محترم جناب آقای الهام علی اف، ارتش قهرمان آذربایجان در مجموع بیش از 300 منطقه مسکونی از آن جمله شهرهای جبرائیل، فضولی، زنگیلان، قوبادلی و شهر شوشا را که دارای جایگاه ویژه در تاریخ و فرهنگ ملت آذربایجان می باشد ازاشغال آزاد نمود. در تاریخ 10 نوامبر سال 2020 با بیانیه سه جانبه امضا گردیده بین رهبران آذربایجان، روسیه و ارمنستان به عملیات های نطامی خاتمه داده شد و ارمنستان با اعتراف به شکست خود نیروهای مسلح خود را از مناطق کلبجر، آغدام و لاچین بیرون راند. بدین گونه نیز مناقشه از طریق راه نظامی – سیاسی حل شد.

بعد از جنگ، در پیش روی آذربایجان وظایف خطیری همچون بازسازی و احیای مناطق آزاد گردیده، پاک سازی این سرزمین ها از مین ها قرار می گیرد. در محوریت این امور تامین بازگشت امن و شایان تقدیر مهاجران اجباری آذربایجان به خانه های خود که حقوق اساسی آن ها در طی دهه ها نقض گردیده بود جای دارد. در این روند که مستلزم زمان، هزینه و تلاش اکید می باشد آذربایجان تنها نیست و کشورهای دوست و شریک به همراه ما در احیاﺀ سرزمین های آزاد شده مشارکت    می نمایند. در سال های پیش رو، ما شاهد بازگردانیدن اولین مهاجران اجباری به خانه های خود خواهیم بود.

برای بررسی فعالیت غیرقانونی، نقایض حقوق بین المللی، جنایات جنگی من جمله بررسی جرایم خشونت علیه شهر، خشونت فرهنگی، خشونت زیست محیطی که از طرف ارمنستان در چارچوب سیاست متجاوزانه قریب به 30 سال به طول انجامیده و همچنین جهت پاسخ گویی عاملان این نقایض در برابر عدالت بین المللی، از طرف آذربایجان گام های مربوطه برداشته شده است و این گام ها در مرحله آتی تداوم خواهند یافت. مجازات گناهکاران از نظر برپایی عدالت و جلوگیری از تکرار این موارد در آینده حائز اهمیت می باشد.

بنیان استراتژی آینده نگری آذربایجان تامین صلح پایدار، پیشرفت و ترقی می باشد. آذربایجان با حذف عامل اشغال سرزمین خود بر اساس رعایت مجد اصول حقوق بین المللی، به ویژه بر اصول حق حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای بین المللی آماده عادی سازی روابط با ارمنستان است. برای تامین صلح و امنیت آتی در منطقه در مرحله فعلی اجرای جامع بیانیه های سه جانبه مهم است و آذربایجان با گام های خود که در این راستا برداشته از طرف ارمنستان انتظار رفتار متقابل دارد.

 در منطقه قفقاز جنوبی حقایق نو با خاتمه مناقشه ایجاد شده و همگان باید این حقایق را بپذیرند. ارمنستان باید بین همکاری منطقه ای و ادعاهای غیرقانونی و بی پایه و اساس سرزمینی بر علیه همسایگان خود گزینش کند. جامعه بین الملل باید در این مفهوم نقش مثبت ایفا کند و ارمنستان را به درک اینکه صلح جایگزین ندارد فرا بخواند. باید روانشیسم در ارمنستان و تلاش در جهت حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم از تسحیلات آن متوقف گردد.

8 نوامبر – روز پیروزی، با درج صفحه ای با عظمت در تاریخ ملت آذربایجان، شکوه حقوق و عدالت بین الملل می باشد. در این روز پراهمیت یاد و خاطره شهدای عزیزمان را که در راه  استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی آذربایجان جان خود را فدا کردند با احترام بی پایان گرامی میداریم.

Search in archive