امور کنسولی

اتباع جمهوري آذربايجان كه با در دست داشتن پاسپورت ديپلماتيك و يا خدمتي قصد سفر به جمهوري اسلامي ايران را دارند مي توانند بدون اخذ رواديد به ايران سفر كرده و به مدت 1 ماه در اين كشور اقامت داشته باشند.

به فراخور نظام لغو يكجانبه رواديد از جانب جمهوري اسلامي ايران آندسته از اتباع جمهوري آذربايجان كه با پاسپورت عادي قصد سفر به جمهوري اسلامي ايران را دارند مي‌توانند بدون اخذ رواديد به ايران سفر كرده و به مدت 15 روز در اين كشور اقامت داشته باشند (توصيه مي‌گردد پيش از اتمام 15 روز از كشور خارج گردند). اشخاصي كه بنا به دلايل مشخص قصد اقامت بيش از اين مدت در جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند مي‌بايد قبل از اتمام مدت 15 روز به پليس مهاجرت و اتباع خارجي منطقه مربوطه مراجعه نمايند. 

Search in archive