2021-09-01

خبر اداره سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در خصوص تماس تلفنی وزیر جناب آقای جیحون بایرام اف با جناب آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

در تاریخ 31 آگوست سال 2021 بین جناب آقای جیحون بایرام اف وزیر محترم امور خارجه جمهوری آذربایجان با جناب آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس تلفنی برقرار گردیده است. 

وزیر جناب آقای جیحون بایرام اف به مناسبت انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به همتای خود تبریک ابراز داشته و برای ایشان موفقیت در امور مسئلت نمود.

 وزیر جناب آقای جیحون بایرام اف بر موجودیت مناسبات همکاری و دوستانه بین آذربایجان و ایران که بر پایه ریشه های تاریخی عمیق استوار است و دستورکار گسترده همکاری دوجانبه، تاکید نموده و اجرای موفقیت آمیز یک سری پروژه ها از جانب هر دو کشور را خاطر نشان کرد.

 طرفین همچنین پیرامون برخی مسائل در خصوص وضعیت جاری در منطقه  و همکاری دو جانبه تبادل نظر نموده اند.

وزیر جناب آقای جیحون بایرام اف، از همتای ایران اش برای سفر رسمی به آذربایجان دعوت به عمل آورد.

Search in archive