2020-09-22

گرامی داشت یکصدمین زادروز فرزند جسور و قهرمان ملت آذربایجان احمدیه جبرائیل اف

    در راستای پیروزی تاریخی بر فاشیسم به دوران جنگ جهانی دوم فرزندان غیور ملت آذربایجان خالق خدماتی بی مانند بوده، از میان بیش از 600 هزار آذربایجانی مدافع وطن قهرمانانی پرورش یافته که با شجاعت و قهرمانی خویش در حافظه تاریخی ملت مان تا ابد حک شده اند.  یکی از افرادی که در نیل به این قهرمانی از خدماتی مهم برخوردار بوده است نیز فرزند جوانمرد و وطن دوست ملت آذربایجان، نمونه بارز جریان مقاومت ضد فاشیسم در دوران جنگ جهانی دوم شخصی که ما به تاریخ 22 سپتامبر 2020 یکصدمین زادروز وی را گرامی می داریم، پارتیزان افسانه ای احمدیه جیرائیل اف فرزند مکائیل می باشد. بر اساس دستور مورخ 11 آگوست 2020 ریاست جمهوری آذربایجان جناب آقای الهام علی اف در راستای گرامی داشت یکصدمین زادروز احمدیه جبرائیل اف متولد 22 سپتامبر 1920 هم در جمهوری آذربایجان و هم در خارج از مرزهای آن مراسمات بسیاری در پاسداشت این قهرمان و سرکرده بزرگ در حال انجام می باشد.

    احمدیه جبرائیل اف به مثابه جوانمردی آذربایجانی در راه رهایی از فاشیسم ترسناکی که بشریت در قرن بیستم گرفتار آن گردیده بود و پیروزی بر نازیسم، از خدمات شایانی برخوردار است. احمدیه جبرائیل اف که به سال 1941 و با آغاز جنگ با هدف دفاع از وطن به صورت داوطلبانه راهی جبهه های نبرد می گردد بعدها در جریان مقاومت فرانسه مشارکتی فعال داشته، شجاعت های بی مانند وی در تعداد کثیری از عملیات های شناسایی که ایشان در نهایت توانایی به انجام رسانیده مورد تقدیر شایان قرار گرفته است. یاد و خاطره هموطنمان که با نشان ها و مدال های دولت فرانسه مورد تقدیر قرار گرفته، در عین حال در ردیف مشارکت کنندگان جریان مقاومت جاودانه گشته است. دولتمان همواره بر قهرمانی های وی ارج بسیار نهاده است.

    همه ساله در کشورمان و در آستانه سالروز پیروزی در نبرد بزرگ میهن، یاد و خاطره عزیز دلیرمردان ملتمان که در جنگ شرکت نموده اند با احترامی عمیق پاس داشته شده، در سطح رهبریت کشور بسان سربازان کهنه کار وطن به مشکلات و در جریان ملاقات رهبریت کشور با سربازان کهنه کار وطن به مسائل و مشکلات ایشان از نزدیک پرداخته می گردد. امضای دستورات مرتبط با افزایش توجهات و بهبود هر چه بیشتر تامین اجتماعی سربازان کهنه کار وطن در آستانه جشن پیروزی از جانب رئیس جمهور جناب آقای الهام علی اف دیگر به رسمی همیشگی بدل گشته است. یاد شهروندان جمهوری آذربایجان که در نبرد بزرگ وطن بر علیه فاشیسم جان خویش را از کف داده اند با سپاسی عظیم گرامی داشته می شود.

    جوانمردی­ های احمدیه جبرائیل اف که عادات قهرمانی ملتمان را به صورتی بایسته در ورای مرزهای آذربایجان زنده نگه داشته اند، نشانه درخشان و نمونه بارز هنر و جسارت برای سرباز متین ارتش آذربایجان است که هر لحظه قادر به رها سازی اراضی تحت اشغالمان می باشند. اینکه، میکائیل جبرائیل اف فرزند احمدیه جبرائیل اف اولین قهرمان ملی آذربایجان می باشد که در راه دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی وطنمان به جایگاه رفیع شهادت نائل گردیده است به هیچ وجه تصادفی نیست.

    ملت آذربایجان همواره با فرزندان غیور و جسوری که از صمیم قلب به قیمت جان و خون خویش دل در گرو وطن دارند افتخار نموده، یاد گرامی آنان را همواره متعالی می دارد.

نمایشگاه ودیدوئی تهیه شده از جانب کتابخانه ملی آذربایجان در پیرامون احمدیه جبرائیل اف در لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

http://anl.az/el/vsb/Ehmediyye_Cebrayilov/index.htm

Search in archive