2016-08-31

مراسم امضاء اسناد آذربایجان و ایران

مراسم امضاء اسناد آذربایجان و ایران

 با حضور رئيس جمهور  الهام علي اف و  رئيس جمهور حسن روحاني مراسم امضاء اسناد آذربايجان و ايران  برگزار شد.

"یادداشت تفاهم میان کمیته دولتی استاندارد سازی، اندازه شناسی و ثبت اختراع جمهوری آذربایجان و  سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه های استاندارد سازی، اندازه شناسی، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت" را رئيس سازمان ملي استاندارد ايران خانم نيره پيروز بخت و وزير اقتصاد آذربايجان شاهين مصطفي اف امضاء نمودند.  

"یادداشت تفاهم همکاری میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان" را رئيس بانك مركزي ايران ولي الله صيف و رئيس بانك مركزي جمهوري آذربايجان المان رستم اف امضاء نمودند.

"برنامه اجرايي همكاري هاي گردشگري میان وزارت فرهنگ و گردشگری  جمهوري آذربایجان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوري اسلامي ايران (2019-2016)" را معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مسعود سلطاني فر و وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان المار محمديار اف امضاء نمودند.

"پروتکل تمايل ميان دولت جمهوري آذربايجان و دولت جمهوري اسلامي ايران در خصوص همکاري در زمينه تحقق کريدور حمل و نقل بين المللي شمال – جنوب" را وزير راه و شهر سازي ايران عباس آخوندي و وزير حمل و نقل آذربايجان ضياء محمداف امضاء نمودند.

" تفاهم نامه بين وزارت ارتباطات و فناوري هاي پیشرفته جمهوري آذربايجان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  جمهوري اسلامي ايران در زمينه همکاري‌هاي امنيت الکترونيکي" را  وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران محمود واعظي و وزير ارتباطات و فناوري هاي پیشرفته آذربايجان رامين قلي زاده امضاء نمودند.

"موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري آذربايجان و دولت جمهوري اسلامي ايران" را وزير امور خارجه ايران محمد جواد ظريف و وزير كشاورزي آذربايجان حيدر اسداف امضاء نمودند. 

Search in archive