2016-08-31

روساي جمهوري آذربايجان و ايران با حضور هيئت ها ملاقات نمودند

روساي جمهوري آذربايجان و ايران با حضور هيئت ها ملاقات نمودند

  پس از اتمام ملاقات خصوصي، ملاقاتي با حضور هيئت ها ميان رئيس جمهور الهام علي اف و حسن روحاني رئيس جمهور ايران برگزار شد.

 رئيس جمهوري آذربايجان الهام علي اف در بيانات خود در ملاقات اعلام فرمود:

 رئيس جمهور محترم، و ميهمانان گرامي.

 بارديگر به شما صميمانه خيرمقدم مي گويم، به آذربايجان خوش آمديد.

 ما به سفر جنابعالي اهميت زيادي قائل هستيم. مطمئن هستم كه سفر بسيار موفقيت آميز خواهد بود و موجب جهش جديد در توسعه روابط كشورهايمان خواهد شد.

 خوشحال هستم كه ما به كرات با يكديگر ملاقات مي نماييم. امسال در ماه فوريه طي سفر رسمي در ايران بودم. امروز شما به آذربايجان سفر رسمي مي نماييد. اين در نوع خود يك شاخص مي باشد و نشانگر آن است كه روابط ما به خوبي و با سرعت در حال توسعه مي باشد و در  اوج قرار گرفته است.

 ما امروز در ملاقات خصوصي در مورد مسائل زيادي از جمله سياسي، اقتصادي و نيز ساير مسائل مذاكره نموديم.  مشاهده مي نماييم كه بين ما تعامل متقابل خوبي وجود دارد. ما روابط را براساس تعامل متقابل برقرار مي نماييم. خيلي خوشحالم كه در سالهاي اخير روابط ايران و آذربايجان با سرعت پيشرفت مي نمايد. درطول تاريخ، در 25 سال گذشته، اين دوران سريع و حتي سريعترين دوران توسعه مي باشد. از ماه فوريه، در دوره اي كه گذشت در بخش هاي اقتصادي، حمل و نقل و انرژي مسائل زيادي حل و فصل شد. اطمينان دارم كه نتيجه سفر شما، توسعه روابط را تامين خواهد كرد. امروز نيز چند سند امضاء خواهد شد و اين براي همكاري هاي آتي شرايط جديدي فراهم خواهد ساخت.

 خيلي خوشحال هستم كه جنابعالي با هيئت بزرگي به آذربايجان تشريف آورده ايد. البته كه اعضاء هيئت ها با يكديگر در ارتباط  هستند و روابط عميق تر خواهد شد. روابط ايران و آذربايجان بعد از اين نيز بر اساس برادري و دوستي با موفقيت پيشرفت خواهد نمود. بار ديگر خوش آمديد.

 بيانات حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران

 - بسم الله الرحمن الرحيم

 عالي حضرت، جناب آقاي رئيس جمهور، از ملاقات با جنابعالي بسيار خوشحال هستم. سفر جنابعالي به تهران يك سفر موفقيت آميزي بود. بعد از آن در جهت توسعه روابط ميان دو كشور قدم هاي مهمي برداشته شد. متناسب با روابط دوجانبه در زمان سفر مذكور روابط سه جانبه را نيز برنامه ريزي كرديم. فردا ما شاهد آن خواهيم بود. در چهار چوب همان سفر به تفاهم هاي مطلوبي رسيديم. براساس همان تفاهم ها امروز اسناد حاضر شده امضاء خواهد شد.

درحال حاضر موضوعات بسيار مهمي وجود دارد كه در اين مورد مذاكره شده و درباره آنها در ملاقات دوجانبه نيز به تفصيل گفتگو نموديم. در اين ملاقات نيز در ارتباط با بخش هاي مختلف همان موضوعات مذاكره خواهيم نمود.  اطمينان دارم كه روابط كشورهايمان بر پايه صميميت و اعتماد استوار است. همانند كشورهاي دوست، برادر و همسايه، اين روابط را بايد به مرحله اي برسانيم كه متناسب با خواست مردمانمان باشد. مردم ما خواستار بهترين روابط هستند كه به منافع كشورهايمان، ثبات در منطقه و ايجاد صلح خدمت نمايد. اميدوار هستم كه بعد از اين سفر در بخش توسعه روابط قدم هاي جديدي برداشته شود.

 رئيس جمهور الهام علي اف:  بسيار سپاسگذارم.

 در ملاقات، درباره مسائل افزايش حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور، فعاليت هاي مطلوب كميسيون مشترك، مشخص نمودن بخش هاي جديد همكاري، سرمايه گذاري متقابل و توسعه گردشگري، حمل و نقل هوايي، راه آهن، بهداشت، داروسازي، بخش هاي بانكي، از جمله همكاري در درياي خزر، اولويت پروژه " شمال- جنوب" مبارزه با تروريزم، تامين صلح و ثبات در منطقه مذاكره شد.  

  در ملاقات در رابطه بامسائل مناقشه قره باغ كوهستاني ارمنستان–آذربايجان تبادل نظر گسترده اي انجام گرفت. 

Search in archive