2016-06-08

الهام علي‌اف به مناسبت ماه مبارك رمضان روساي نمايندگي هاي ديپلماتيك و سازمان‌هاي بين‌المللي كشورهاي مسلمان مستقر در آذربايجان را به حضور پذيرفت

رئيس دولت در اين ديدار به ايراد سخنراني پرداخت.

    رئيس جمهور الهام علي‌اف در اين ديدار ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان به مشاركت‌كنندگان اظهار داشت كه اين ملاقات‌ها در ماه رمضان به رسمي زيبا بدل گشته است. رئيس جمهور ضمن تاكيد بر اهميت افزايش سفارت هاي كشورهاي مسلمان در آذربايجان اظهار نمود كه اين نمايشگر دوستي و اتحاد ماست. رئيس جمهور تاكيد داشت كه بين كشورهايي كه مشاركت كنندگان در جلسه منسوب بدان مي‌باشند و جمهوري آذربايجان روابط دوجانبه و چندجانبه‌اي ايجاد گرديده است.

    رياست دولت ضمن ابراز اطمينان از افزايش اين همكاري در آينده تاكيد كرد كه، همكاري مفيدي در چارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي وجود دارد.

    رئيس جمهور الهام علي‌اف با اظهار اين امر كه در جريان همايش سران كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي كه به ماه آوريل سال جاري در تركيه برگزار گرديد اين مهم بار ديگر به نمايش گذاشته شد، پذيرش سندي مهم در پيرامون مناقشه ارمنستان – آذربايجان بر سر قره‌باغ كوهستاني و انتقاد از تخريبات ارامنه بر عليه آذربايجان در ماه آوريل در اين اجلاس را مورد اشاره قرار داد. رئيس جمهور كشورمان با ذكر اين عبارت كه "ما اين اقدامات را بسيار ارزشمند تلقي مي‌نماييم و از اين روي نيز از كشورهاي مسلمان ابراز امتنان مي‌نماييم" اظهار داشت كه اين مناقشه خطري بزرگ براي منطقه تلقي مي‌گردد. وي به تبعات منفي اين امر اشاره كرده و در پيرامون سياست‌هاي پاكسازي نژادي ارمنستان بر عليه آذربايجان، مبادرت اين كشور به نسل كشي خوجالي و تخريب تمامي بناهاي ديني و تاريخي در اراضي اشغالي اشاره نمود.

    رئيس جمهور با اشاره به اين امر كه از طرف رهبريت ارمنستان همواره در ارتباط با مناقشه اطلاعات نادرست به كشورهاي اروپايي داده مي‌شود و در عين حال همواره تلاش مي‌گردد تا جامه دين بر تن اين مناقشه پوشانيده شود اظهار داشت كه، در بسياري از حالات ايشان مدعي دفاع از ارزشهاي مسيحي در حصار سه كشور مسلمان مي‌باشند.

رئيس جمهور الهام علي‌اف با بيان اين جمله كه: "اين يك فريب بزرگ است. شما به عنوان افرادي ساكن در آذربايجان خوب مي‌دانيد كه در كشور ما هيچ مناقشه ملي و ديني وجود ندارد" اظهار داشت كه در كشورمان در كنار مساجد كليساها و كنيسه‌ها نيز به فعاليت مي‌پردازند؛ كليساي ارمني در مركز شهر دست نخورده باقي مانده و دولت آذربايجان بودجه‌اي را نيز به تعمير آن اختصاص داده است. ايشان تاكيد نمودند كه اين سخنان سخيف و ناشايست رياست جمهوري ارمنستان فريبكاري بيش نيست.

رياست دولت همچنان خاطر نشان كرد اين امر بار ديگر نگرش رهبريت ارمنستان به كشورهاي مسلمان بصورت دشمن را تاييد مي‌نمايد. رئيس جمهور الهام علي‌اف بر ضرورت وحدت و اتحاد بين مسلمانان چه در مسئله مناقشه ارمنستان - آذربايجان بر سر قره‌باغ كوهستاني و هم در زمينه ساير مسائل تاكيد كرد. رئيس جمهور الهام علي‌اف با بيان اينكه سال 2016 در جمهوري آذربايجان سال چندفرهنگي نامگذاري شده است نتايج همايش جهاني گفتگوي فرهنگهاي سازمان ملل متحد كه به سال جاري در كشور برگزار شد را به مثابه اثباتي ديگر بر حصول موفقيت‌هايي بزرگ در اين عرصه قلمداد كرد.

رئيس جمهور با اشاره به برگزاري جام ملت‌هاي اروپا براي اولين بار در باكو به سال گذشته بر برگزاري جام اتحاد اسلامي به سال آينده در باكو اشاره داشته و اظهار نمود كه، بازي‌هاي جام اتحاد اسلامي در تاريخ به مثابه يك رويداد ورزشي قلمداد نگرديده و نشانگر دعوت اسلام بر وحدت، صلح و امنيت در كل جهان مي‌باشد.

رئيس جمهور با بيان اينكه يك سال پس از اين بازي‌ها نخجوان به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي انتخاب گرديده و باكو نيز چند سال پيش مفتخر به دريافت اين نام شده است تاكيد كرد كه آذربايجان تلاشهاي خود در راستاي تقويت وحدت در بين كشورهاي اسلامي را تداوم خواهد بخشيد.

حسن حامي سفير پادشاهي مراكش در جمهوري آذربايجان ضمن قدرداني از رئيس جمهور بخاطر ملاقات صورت گرفته، از جانب روساي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك كشورهاي مسلمان و سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در آذربايجان نيك‌ترين آرزوهاي خويش را به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و عيد فطر نثار ملت آذربايجان نموده به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد كسب استقلال مجدد آذربايجان پيشاپيش تبريكات خود را اظهار نمود.

سفير از دستاوردهاي آذربايجان سخن گفته و ابراز نمود كه اين دستاوردها در جهان اسلام بسيار ارج نهاده مي‌شوند. او بار ديگر بر حمايت كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي از حق حاكميت و تماميت ارضي جمهوري آذربايجان تاكيد نموده و اظهار داشت كه طرفدار حل مناقشه قره‌باغ از طريق مذاكره در چارچوب تماميت ارضي و حق حاكميت جمهوري آذربايجان و با رعايت به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌باشد.

در انتهاي ديدار عكس دسته‌جمعي گرفته شد.

 

برگرفته شده از: www.president.az  

Search in archive